Krátká poznámka na úvod
Tato stránka je přímou kopií knihy. Kniha byla celá kompletně naskenována do 239 souborů JPEG (1024x768, 100 dpi, 256 barev) o celkové velikosti cca 48MB. Jeden soubor má tedy v průměru velikost cca 200kB, proto doporučuji prohlížení na dostatečně rychlé lince.
Každý soubor tvoří jednu dvojstranu. Jména jsou složeniny z čísel stránek, tedy např.: 034_035.jpg nebo 418_419.jpg (první číslo je tedy vždy sudá stránka, druhé lichá). Výjimkou jsou: obr_089.jpg, obr_271.jpg, obr_293.jpg, obr_I.jpg, obr_III.jpg, obr_IIa.jpg, obr_IIb.jpg, obr_IVa.jpg, obr_IVb.jpg, obr_V.jpg, obr_VII_185.jpg, obr_VIa.jpg, obr_VIb.jpg.
Stránku zveřejňuji z nadšení (a z neznalosti) ze starých vozů Škoda 100, jejíž jedné jsem taktéž vlastníkem. Tato stránka není nijak ošetřena z hlediska autorského zákona, ale já pevně doufám, že případný držitel autorských práv na tuto knihu pochopí mé nezištné důvody a vezme v úvahu fakt, kterým je stáří knihy i vozů, o kterých pojednává. Děkuji.

autor stránky

PS: Chcete-li si stáhnout tuto stránku celou (včetně všech obrázků pochopitelně), stáhněte si nějaký download manager (např. WebDownloader od Olega Chernavina), poté vstupte na seznam všech souborů této stránky a dejte stahovat.


VINCENC BAŤA


Údržba a opravy vozů
Škoda 100, 100L,
110L, 110LS a 110R


Druhé, doplněné vydání

PRAHA 1973
SNTL - NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY
NAKLADATELSTVÍ ALFA, N.P., BRATISLAVA
Obsah

Předmluva ..........................                9

1.   Základní informace o vozech Škoda 100, 100 L a 110 L ..... 11
1.1  Základní technické údaje .................         12
1.2  Všeobecné informace ...................           20
1.3  Montáž (vseobecně) ....................           30

2.   Motor .........................               40
2.1  Údržba .........................              42
2.2  Demontáž motoru z vozu .................          54
2.3  Montáž motoru do vozu ..................          56
2.4  Rozmontování motoru ..................           57
2.5  Smontování motoru ...................            59
2.6  Blok motoru ......................             74
2.7  Klikový hřídel a jeho příslušenství .............      76
2.8  Setrvačník s ozubeným věncem ..............         79
2.9  Válec ..........................              81
2.10  Píst s čepem a kroužky. .................          82
2.11  Ojnice ...... . . .................             86
2.12  Montáž válce, ojnice a pístu ................        89
2.13  Ventilový rozvod ....................            90
2.14  Hlava válců, ventily a pružiny ...............       93
2.15  Hřídel s vahadly .....................           98
2.16  Vodní čerpadlo ....................             99
2.17  Víko rozvodových kol, olejové čerpadlo, pohon rozdělovače 103
2.18  Větrák .........................              105
2.19  Karburátor .......................             109
2.20  Benzínové podávací čerpadlo ...............        118
2.21  Brzdová zkouška .....................           120

3.   Spojka .........................              123
3.1  Údržba .........................              123
3.2  Demontáž spojky z motoru a zpětná montáž ..........    126
3.3  Rozmontování spojky ...................          127
3.4  Smontování spojky a třecí kotouč ..............      128
3.5  Ovládací mechanismus spojky ...............        129

4.   Převodná ústrojí ...............              132
4.1  Údržba .........................              133
4.2  Demontáž převodného ústrojí (poháněcí soustavy) z vozu ... 134
4.3  Montáž převodného ústrojí (poháněcí soustavy) do vozu. ... 137
4.4  Rozmontování převodného ústrojí .............       138
4.5  Smontování převodovky . .................         140
4.6  Smontování rozvodovky ...................         146
4.7  Přední víko převodovky ..................         150
4.8  Pastorek s koly ......................           151
4.9  Hnací hřídel s koly ....................          157
4.10  Kuželové soukolí .....................           158
4.11  Diferenciál .......................            161
4.12  Dokončovací montáž ...................           164

5.   Zadní náprava ......................            165
5.1  Údržba zadní nápravy ..................          166
5.2  Demontáž náprav nebo polonáprav z vozu a zpětná montáž. . 166
5.3  Rozmontování nápravy ..................          166
5.4  Smontování polonápravy a vzpěrného ramena .........    170
5.5  Smontování nápravy ...................           173
5.6  Geometrie nápravy ....................           174

6.   Přední náprava .....................            177
6.1  Údržba .........................              178
6.2  Demontáž nápravy z vozu .................         184
6.3  Montáž nápravy do vozu . .................         185
6.4  Rozmontování nápravy ..................          186
6.5  Smontování nápravy ....................          193
6.6  Otočný čep .......................             205
6.7  Rejdový čep .......................            206
6.8  Rejdová hlavice .....................           207

7.   Řízení .........................              208
7.1  Údržba .........................              209
7.2  Demontáž prevodky a řídicího soutyčí ............     210
7.3  Montáž převodky a řídicího soutyčí ............      211
7.4  Hřídel řízení a volant ...................         214

8.   Pérování a tlumiče ....................          218
8.1  Pružiny .........................             218
8.2  Tlumiče ..........................             220

9.   Brzdy .........................              224
9.1  Údržba .........................              225
9.2  Zadní brzdové ústrojí ...................         233
9.3  Přední brzdové ústrojí ..................         236
9.4  Kapalinová brzda ....................           238
9.5  Ruční brzda .......................            246
9.6  Příslušenství brzdy ....................          248

10.  Kola a pneumatiky ....................           249
10.1  Údržba .........................              249
10.2  Pneumatiky s duší ....................           255
10.3  Pneumatiky bezdušové ..................          256
10.4  Opravy a ochrana pneumatik ................        257

11.  Chlazení a vytápění . ...................         259
11.1  Údržba .........................              261
11.2  Chladič .........................             265
11.3  Topné těleso .......................            266
11.4  Spojovací a rozvodná potrubí . ...............       267
11.5  Ventilátor topení .....................          267
11.6  Termostat a připojovací potrubí ..............       268

12.  Pedály, páky, táhla a lana strojového spodku vozu ....... 270
12.1  Údržba .........................              270
12.2  Pedál spojky a brzdy ...................          271
12.3  Pedál a táhlo akcelerace ..................        274
12.4  Řadicí páka a táhlo řazení .................        275
12.5  Ovládací páky a táhla topení ................       278
12.6  Ovládací páka a táhlo sytiče ................       279

13.  Elektrická a kontrolní zařízení ...............      280
13.1  Údržba .........................              280
13.2  Rozvod elektrické instalace a značení kabelů .........   281
13.3  Schéma elektrické instalace ................        289
13.4  Osvětlení ........................             291
13.5  Akumulátor ........................            296
13.6  Dynamo ........................              300
13.7  Regulační relé ......................           303
13.8  Spouštěč. ........................             308
13.9  Rozdělovač .......................             310
13.10 Zapalovací cívka .....................           318
13.11 Zapalovací svíčka a kabely . ................       319
13.12 Stírač ..........................             320
13.13 Houkačka ........................             325
13.14 Motor ventilátoru topení ...................        326
13.15 Spínače ..........................             328
13.16 Kontrolní přístroje a jejich příslušenství ...........   332

14.  Karosérie ........................             336
14.1  Údržba .........................              337
14.2  Opravy karosérie všeobecně - skelet a povrchové části ... 341
14.3  Nárazníky . .......................            343
14.4  Blatníky a čela ......................           344
14.5  Kapota a víko zavazadlového prostoru ............     346
14.6  Dveře .........................              346
14.7  Skla karosérie ......................           353
14.8  Sedadla a bezpečnostní pásy ................        355
14.9  Čalounění a těsnicí profily .................       357
14.10 Přístrojová deska . ....................          358
14.11 Lakování ........................             359
14.12 Lanovody a táhla uzávěrů kapoty a víka zavazadlového
    prostoru ........................             360
14.13 Uzávěr hrdla, lanovod a táhlo uzávěru palivové nádrže ... 361
14.14 Palivová nádrž . .....................           363

15.  Poruchy a jejich odstraňování ................       365
15.1  Motor a s ním souvisící zařízení ...............      365
15.2  Spojka .........................              370
15.3  Převodná ústrojí .....................           371
15.4  Zadní náprava ......................            372
15.5  Přední náprava .....................            372
15.6  Tlumiče .........................             373
15.7  Brzdy .........................              373
15.8  Elektrická zařízení ....................          374

16.  Údržba a provoz .....................           376
16.1  Přehled celkové údržby ..................         376
16.2  Motorové oleje ......................           383
16.3  Převodové oleje .....................           386
16.4  Tuky ..........................              386
16.5  Speciální oleje a jiná maziva ................       388
16.6  Brzdová kapalina ......................          390
16.7  Nízkotuhnoucí kapaliny ..................         391
16.8  Šampony, leštěnky, nátěrové hmoty a jiné udržovací
    prostředky .................                394
16.9  Zvláštnosti provozu .....................         399
16.10 Automobilový benzín ...................          403

17.  Vůz Škoda 110 LS ....................           405
17.1  Základní technické údaje .................         405
17.2  Všeobecné informace a montážní práce ...........      406
17.3  Motor a jeho příslušenství .................        407
17.4  Elektrická a kontrolní zařízení .................     407
17.5  Údržba .........................              409

18.  Vůz Škoda 110 R . ....................           410
18.1  Základní technické údaje .................         411
18.2  Všeobecné informace a montážní práce ............     413
18.3  Všeobecné informace ...................          413
18.4  Motor .........................              416
18.5  Karburátor .......................             419
18.6  Chlazení a vytápění ....................          426
18.7  Elektrická a kontrolní zařízení ................      426
18.8  Karosérie ........................             437
18.9  Údržba .........................              442

19.  Úpravy vozu a drobné informace ..............       443

Literatura ..........................               455

Rejstřík ...........................               456

Honck, 3o.11.2ooo, http://agentka.kgb.cz/